Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Over ons
Martijn Boonstra (BBA, LLB) Sinds 2012 werk ik bij Boek- houdernodig.nl / R. Boonstra Administraties waarbij vanaf 2018 als mede-eigenaar. Mee- denken met de klant zit mij in het bloed. Door de opleiding Management Economie en Recht (Juridisch manage- ment) kan ik adviseren over vraagstukken die bij particulie- ren en bedrijven spelen. Ik heb na deze opleiding ervoor gekozen nog de opleiding Bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden. Om zo een nog bredere basis te krijgen om klanten goed bij te kunnen staan.
Silvia Boonstra Sinds 2018 ben ik als algemeen administratief medewerkster werkzaam bij Boekhouderno- dig.nl / R. Boonstra Administra- ties. Ik ondersteun Martijn Boonstra en Dhr. R. Boonstra bij hun dagelijkse werkzaamhe- den. Sinds 1 december 2022 ben ik mede-eigenaar.
Dhr. R. Boonstra Na meer dan 30 jaar erva- ring te hebben opgedaan bij een multinational in Fries- land in diverse administra- tieve functies (laatste functie Management Accountant), ben ik in 2006 R. Boonstra Administraties vanuit huis begonnen. Al snel werd dit te klein en ben ik eind 2007 een kantoor betrokken in Heerenveen. In 2014 is hier de website en handelsnaam Boekhou- dernodig.nl bij gekomen. Met mijn ervaring denk ik graag mee met onderne- mers en particulieren.
Wij hebben als administratiekantoor alle kennis in huis om u als ondernemer en particulier van dienst te kunnen zijn bij administratieve- en bedrijfsvraagstukken.
Boekhoudernodig.nl | All Rights reserved | Disclaimer | Algemene voorwaarden Contact | Koekjes- en privacybeleid
Over ons
Martijn Boonstra (BBA, LLB) Sinds 2012 werk ik bij Boekhouder- nodig.nl / R. Boonstra Administra- ties waarbij vanaf 2018 als mede- eigenaar. Meedenken met de klant zit mij in het bloed. Door de oplei- ding Management Economie en Recht (Juridisch manage- ment) kan ik adviseren over vraagstukken die bij particulieren en bedrijven spelen. Ik heb na deze opleiding ervoor gekozen nog de opleiding Bachelor Rechtsgeleerd- heid af te ronden. Om zo een nog bredere basis te krijgen om klanten goed bij te kunnen staan.
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Silvia Boonstra Sinds 2018 ben ik als algemeen administratief medewerkster werk- zaam bij Boekhoudernodig.nl / R. Boonstra Administraties. Ik onder- steun Martijn Boonstra en Dhr. R. Boonstra bij hun dagelijkse werkzaamheden. Sinds 1 december 2022 ben ik mede-eigenaar.
Dhr. R. Boonstra Na meer dan 30 jaar ervaring te hebben opgedaan bij een multina- tional in Friesland in diverse admi- nistratieve functies (laatste functie Management Accountant), ben ik in 2006 R. Boonstra Administraties vanuit huis begon- nen. Al snel werd dit te klein en ben ik eind 2007 een kantoor betrokken in Heerenveen. In 2014 is hier de website en handelsnaam Boekhoudernodig.nl bij geko- men. Met mijn ervaring denk ik graag mee met onder- nemers en particulieren.
Wij hebben als administratiekantoor alle kennis in huis om u als ondernemer en particulier van dienst te kunnen zijn bij administratieve- en bedrijfsvraagstukken.
Boekhoudernodig.nl | All Rights Reserved
Over ons
Martijn Boonstra (BBA, LLB) Sinds 2012 werk ik bij Boekhoudernodig.nl / R. Boonstra Administraties waarbij vanaf 2018 als mede-eigenaar. Meedenken met de klant zit mij in het bloed. Door de oplei- ding Management Economie en Recht (Juridisch management) kan ik adviseren over vraagstukken die bij particulieren en bedrijven spelen. Ik heb na deze opleiding ervoor gekozen nog de opleiding Bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden. Om zo een nog bredere basis te krijgen om klan- ten goed bij te kunnen staan.
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Silvia Boonstra Sinds 2018 ben ik als algemeen administratief medewerkster werk- zaam bij Boekhoudernodig.nl / R. Boonstra Administraties. Ik ondersteun Martijn Boon- stra en Dhr. R. Boonstra bij hun dagelijkse werkzaamheden. Sinds 1 december 2022 ben ik mede-eigenaar.
Dhr. R. Boonstra Na meer dan 30 jaar ervaring te hebben opgedaan bij een multinational in Friesland in diverse administratieve functies (laatste functie Management Accountant), ben ik in 2006 R. Boonstra Administraties vanuit huis begonnen. Al snel werd dit te klein en ben ik eind 2007 een kantoor betrokken in Heerenveen. In 2014 is hier de website en handelsnaam Boekhoudernodig.nl bij gekomen. Met mijn ervaring denk ik graag mee met ondernemers en particulieren.
Wij hebben als administratiekantoor alle kennis in huis om u als ondernemer en par- ticulier van dienst te kunnen zijn bij admini- stratieve- en bedrijfsvraagstukken.
Boekhoudernodig.nl | All Rights Reserved