Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Disclaimer website en berekening / adviezen
Sommige verstrekte informatie op deze website kan ontleend zijn aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Wij doen onze uiterste best om de website vrij te houden van virussen en andere schadelijke componenten. Er kan echter niet 100% gegarandeerd worden dat de website hier vrij van is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat door eventuele virussen en andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze eventuele bedreigingen onschadelijk te maken. Eventuele andere websites en/of bedrijfsgegevens die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker en zijn geen aanbod. Deze sites en/of informatie worden niet door ons onderhouden en zijn dan ook niet gecontroleerd of goedgekeurd door ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze bedreigingen onschadelijk te maken. Het is verboden het materiaal op deze site of een bewerking daarvan te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website.

Disclaimer berekening en adviezen

Wij proberen de aangiftes en berekeningen toeslagen zo zorgvuldig als mogelijk in te vullen op basis van de door u verstrekte gegevens in onze software. Echter kunnen er gedurende het proces onvolkomenheden insluipen. Aan gegeven berekeningen (schriftelijk/mondeling) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is op basis van acceptatie, van de door u doorgegeven gegevens, door de belastingdienst. Ook kan de software een foute berekening bevatten ten tijde van het invullen. Gegevens die u als klant niet bekend waren en/of niet verstrekt heeft bij het invullen zijn van invloed op de daadwerkelijk uitkomst. Daarnaast kunnen ondanks betrachte zorgvuldigheid een typefout maken (niets menselijks is ons vreemd). U ontdekt een type-fout in een door jullie gestuurde kopie Ontdekt u een onvolkomenheid in de door ons gestuurde kopie neem dan zo spoedig als mogelijk contact met ons op zodat wij deze kunnen herstellen. Als u meer moet betalen dan berekend Is het een paar euro dan zijn dit meestal afrondingsverschillen en/of te betalen heffingsrente. Bij grotere afwijkingen neem dan contact met ons op. Bij een typefout of (eerder) foute berekening door het software systeem veranderd er niets aan het terug te betalen/ te ontvangen bedrag. Als de berekening met alle gegevens wel gelijk goed was geweest had u eerder geweten dat er een hogere aanslag / lagere teruggave aan zat te komen. Wij vinden als dit gebeurd dit vervelend, maar wij maken deze mogelijke (type)fouten niet met opzet. Het is verstandig om ontvangen voorlopige aanslagen en toeslag voorschotten niet gelijk op te maken of de doorgegeven potentiële teruggave gelijk te besteden. Wacht hiermee tot de definitieve berekening bekend is. Het betreft zonder de definitieve aanslag altijd een voorlopige berekening op basis van de op dat moment door ons ingevoerde gegevens. Adviezen altijd op basis van huidige regelgeving Onze adviezen zijn altijd op basis van de door u verstrekte gegevens en de dan geldende regelgeving. Gegeven adviezen kunnen door wijzigende regelgeving op termijn anders uitpakken dan verwacht. Een goed gedegen advies kost tijd en aandacht en dus geld. Laatste gewijzigd 6 juli 2022
Boekhoudernodig.nl | All Rights reserved | Disclaimer | Algemene voorwaarden Contact | Koekjes- en privacybeleid
Disclaimer website en berekening / adviezen
Sommige verstrekte informatie op deze website kan ontleend zijn aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Wij doen onze uiterste best om de website vrij te houden van virussen en andere schadelijke componenten. Er kan echter niet 100% gegarandeerd worden dat de website hier vrij van is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat door eventuele virussen en andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze eventuele bedreigingen onschadelijk te maken. Eventuele andere websites en/of bedrijfsgegevens die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker en zijn geen aanbod. Deze sites en/of informatie worden niet door ons onderhouden en zijn dan ook niet gecontroleerd of goedgekeurd door ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze bedreigingen onschadelijk te maken. Het is verboden het materiaal op deze site of een bewerking daarvan te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website.

Disclaimer berekening en adviezen

Wij proberen de aangiftes en berekeningen toeslagen zo zorgvuldig als mogelijk in te vullen op basis van de door u verstrekte gegevens in onze software. Echter kunnen er gedurende het proces onvolkomenheden insluipen. Aan gegeven berekeningen (schriftelijk/mondeling) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is op basis van acceptatie, van de door u doorgegeven gegevens, door de belastingdienst. Ook kan de software een foute berekening bevatten ten tijde van het invullen. Gegevens die u als klant niet bekend waren en/of niet verstrekt heeft bij het invullen zijn van invloed op de daadwerkelijk uitkomst. Daarnaast kunnen ondanks betrachte zorgvuldigheid een typefout maken (niets menselijks is ons vreemd). U ontdekt een type-fout in een door jullie gestuurde kopie Ontdekt u een onvolkomenheid in de door ons gestuurde kopie neem dan zo spoedig als mogelijk contact met ons op zodat wij deze kunnen herstellen. Als u meer moet betalen dan berekend Is het een paar euro dan zijn dit meestal afrondingsverschillen en/of te betalen heffingsrente. Bij grotere afwijkingen neem dan contact met ons op. Bij een typefout of (eerder) foute berekening door het software systeem veranderd er niets aan het terug te betalen/ te ontvangen bedrag. Als de berekening met alle gegevens wel gelijk goed was geweest had u eerder geweten dat er een hogere aanslag / lagere teruggave aan zat te komen. Wij vinden als dit gebeurd dit vervelend, maar wij maken deze mogelijke (type)fouten niet met opzet. Het is verstandig om ontvangen voorlopige aanslagen en toeslag voorschotten niet gelijk op te maken of de doorgegeven potentiële teruggave gelijk te besteden. Wacht hiermee tot de definitieve berekening bekend is. Het betreft zonder de definitieve aanslag altijd een voorlopige berekening op basis van de op dat moment door ons ingevoerde gegevens. Adviezen altijd op basis van huidige regelgeving Onze adviezen zijn altijd op basis van de door u verstrekte gegevens en de dan geldende regelgeving. Gegeven adviezen kunnen door wijzigende regelgeving op termijn anders uitpakken dan verwacht. Een goed gedegen advies kost tijd en aandacht en dus geld. Laatste gewijzigd 6 juli 2022
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Boekhoudernodig.nl | All Rights Reserved
Disclaimer website en berekening / adviezen
Sommige verstrekte informatie op deze website kan ontleend zijn aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Wij doen onze uiterste best om de website vrij te houden van virussen en andere schadelijke componenten. Er kan echter niet 100% gegarandeerd worden dat de website hier vrij van is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat door eventuele virussen en andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze eventuele bedreigingen onschadelijk te maken. Eventuele andere websites en/of bedrijfsgegevens die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker en zijn geen aanbod. Deze sites en/of informatie worden niet door ons onderhouden en zijn dan ook niet gecontroleerd of goedgekeurd door ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze bedreigingen onschadelijk te maken. Het is verboden het materiaal op deze site of een bewerking daarvan te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website.

Disclaimer berekening en adviezen

Wij proberen de aangiftes en berekeningen toeslagen zo zorgvuldig als mogelijk in te vullen op basis van de door u verstrekte gegevens in onze software. Echter kunnen er gedurende het proces onvolkomenheden insluipen. Aan gegeven berekeningen (schriftelijk/mondeling) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is op basis van acceptatie, van de door u doorgegeven gegevens, door de belastingdienst. Ook kan de software een foute berekening bevatten ten tijde van het invullen. Gegevens die u als klant niet bekend waren en/of niet verstrekt heeft bij het invullen zijn van invloed op de daadwerkelijk uitkomst. Daarnaast kunnen ondanks betrachte zorgvuldigheid een typefout maken (niets menselijks is ons vreemd). U ontdekt een type-fout in een door jullie gestuurde kopie Ontdekt u een onvolkomenheid in de door ons gestuurde kopie neem dan zo spoedig als mogelijk contact met ons op zodat wij deze kunnen herstellen. Als u meer moet betalen dan berekend Is het een paar euro dan zijn dit meestal afrondingsverschillen en/of te betalen heffingsrente. Bij grotere afwijkingen neem dan contact met ons op. Bij een typefout of (eerder) foute berekening door het software systeem veranderd er niets aan het terug te betalen/ te ontvangen bedrag. Als de berekening met alle gegevens wel gelijk goed was geweest had u eerder geweten dat er een hogere aanslag / lagere teruggave aan zat te komen. Wij vinden als dit gebeurd dit vervelend, maar wij maken deze mogelijke (type)fouten niet met opzet. Het is verstandig om ontvangen voorlopige aanslagen en toeslag voorschotten niet gelijk op te maken of de doorgegeven potentiële teruggave gelijk te besteden. Wacht hiermee tot de definitieve berekening bekend is. Het betreft zonder de definitieve aanslag altijd een voorlopige berekening op basis van de op dat moment door ons ingevoerde gegevens. Adviezen altijd op basis van huidige regelgeving Onze adviezen zijn altijd op basis van de door u verstrekte gegevens en de dan geldende regelgeving. Gegeven adviezen kunnen door wijzigende regelgeving op termijn anders uitpakken dan verwacht. Een goed gedegen advies kost tijd en aandacht en dus geld. Laatste gewijzigd 6 juli 2022
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Boekhoudernodig.nl | All Rights Reserved