Boekhoudernodig.nl | All Rights reserved | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Koekjes- en privacybeleid
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Onze voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing Op onze dienstverlening zijn naast de op deze website staande voorwaarden, tevens de laatste gedeponeerde algemene voorwaarden van R. Boonstra Administraties van toepassing. Eerste afspraak Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismakingsgesprek of informatie verzoek, om te kijken wat wij voor u als (startende) ondernemer, vereniging, stichting of particulier kunnen betekenen. Hieraan zijn vaak geen kosten verbonden. Dit kan bij ons op kantoor, bij u thuis, telefonisch of via e-mail. Na het persoonlijk contact ontvangt u een offerte of een prijsopgave voor de door u gewenste dienstverlening. Dit kan zowel mondeling gebeuren als schriftelijk. Aan een gesprek bij u thuis buiten ons werkgebied kunnen kosten verbonden zijn. Verzetten / afzeggen afspraak Wilt u een afspraak verzetten / afzeggen? Dit is als u dit tijdig doet geen enkel probleem. Houdt er rekening mee dat bij afzeggingen binnen 24 voor de afspraak, kosten in rekening kunnen worden gebracht. Wij werken bij het doen van de aangifte en toeslagen meestal zonder DigiD. Wij werken met professionele software en zijn zodoende geen DigiD codes nodig voor ons contact met de belastingdienst (voor aanvragen toeslagen, IB- en btw-aangiftes). Voor overige wijzigingen en bij andere instanties is DigiD wel nodig om in uw omgeving in te loggen. Als burger is het in onze ogen onverstandig om uw DigiD code en machtigingen aan derden te geven. Zelf inloggen, met uw eigen DigiD, waarna wij de aanpassing / aanvraag doen, is wel mogelijk. Wij werken niet met machtigingen op ons eigen privé DigiD zoals door de overheid wordt voorgesteld, wij houden zakelijk en privé graag gescheiden. Helaas biedt de overheid op dit moment (nog) geen alternatief om zonder DigiD overal bij te komen als uw intermediair zonder machtiging vanuit uw eigen DigiD. Wij werken nog niet met eHerkenning. De komende jaren zal eHerkenning gebruikelijker worden zodat organisaties zaken voor klanten zonder DigiD kunnen inzien / regelen. Bijvoorbeeld om na machtiging* in te loggen in de nieuwe btw aangifte omgeving voor rechtspersonen. Voor eenmanszaken en ZZP’ers blijft nog steeds een machtiging via DigiD nodig op de privé DigiD van iemand van ons kantoor. Zoals hierboven aangegeven doen wij dit niet. Wij zijn nog aan het kijken of de extra kosten voor eHerkenning opwegen tegen het gemak. Zodra inloggen met behulp van eHerkenning door ons wordt gebruikt zullen wij dit hier vermelden. *Let op u als klant dient zelf ook e-herkenning aan te schaffen om ons dan te kunnen machtigen. Contacten met instanties Bij het contact met verschillende instanties (SVB, DUO, pensioenfondsen, makelaars, banken etc.) wordt steeds vaker gevraagd of de klant zelf wil bevestigen of wij namens hem bellen of e-mailen. Dit in verband met aangescherpte privacy regels. Daarom bellen wij met instanties anders dan de belastingdienst alleen nog in het bijzijn van de klant of verzoeken wij u ons als cc toe te voegen, in een e-mail waarin u aangeeft dat wij namens u het contact voeren. Toezenden privacy gevoelige documenten Het toezenden van privacy gevoelige documenten doen wij via OneDrive Professional. In de OneDrive staan de gegevens versleuteld opgeslagen en heeft de gestuurde link maar een beperkte geldigheidsduur. Dit is met een bijlage bij een e-mail niet het geval. Het op eigen verzoek ontvangen en/of op eigen initiatief aan ons sturen van bijlagen in een e-mail bericht, is op eigen risico. Dit geldt zowel voor klanten als voor relaties van ons kantoor. Voor uw eigen privacy / veiligheid adviseren wij om privacy gevoelige bestanden via een vertrouwde Drive aan ons te sturen. Disclaimer berekening en adviezen Onze disclaimer berekening en adviezen leest u hier.
Onze voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing Op onze dienstverlening zijn naast de op deze website staande voorwaarden, tevens de laatste gedeponeerde algemene voorwaarden van R. Boonstra Administraties van toepassing. Eerste afspraak Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismakingsgesprek of informatie verzoek, om te kijken wat wij voor u als (startende) ondernemer, vereniging, stichting of particulier kunnen betekenen. Hieraan zijn vaak geen kosten verbonden. Dit kan bij ons op kantoor, bij u thuis, telefonisch of via e-mail. Na het persoonlijk contact ontvangt u een offerte of een prijsopgave voor de door u gewenste dienstverlening. Dit kan zowel mondeling gebeuren als schriftelijk. Aan een gesprek bij u thuis buiten ons werkgebied kunnen kosten verbonden zijn. Verzetten / afzeggen afspraak Wilt u een afspraak verzetten / afzeggen? Dit is als u dit tijdig doet geen enkel probleem. Houdt er rekening mee dat bij afzeggingen binnen 24 voor de afspraak, kosten in rekening kunnen worden gebracht. Wij werken bij het doen van de aangifte en toeslagen meestal zonder DigiD. Wij werken met professionele software en zijn zodoende geen DigiD codes nodig voor ons contact met de belastingdienst (voor aanvragen toeslagen, IB- en btw-aangiftes). Voor overige wijzigingen en bij andere instanties is DigiD wel nodig om in uw omgeving in te loggen. Als burger is het in onze ogen onverstandig om uw DigiD code en machtigingen aan derden te geven. Zelf inloggen, met uw eigen DigiD, waarna wij de aanpassing / aanvraag doen, is wel mogelijk. Wij werken niet met machtigingen op ons eigen privé DigiD zoals door de overheid wordt voorgesteld, wij houden zakelijk en privé graag gescheiden. Helaas biedt de overheid op dit moment (nog) geen alternatief om zonder DigiD overal bij te komen als uw intermediair zonder machtiging vanuit uw eigen DigiD. Wij werken nog niet met eHerkenning. De komende jaren zal eHerkenning gebruikelijker worden zodat organisaties zaken voor klanten zonder DigiD kunnen inzien / regelen. Bijvoorbeeld om na machtiging* in te loggen in de nieuwe btw aangifte omgeving voor rechtspersonen. Voor eenmanszaken en ZZP’ers blijft nog steeds een machtiging via DigiD nodig op de privé DigiD van iemand van ons kantoor. Zoals hierboven aangegeven doen wij dit niet. Wij zijn nog aan het kijken of de extra kosten voor eHerkenning opwegen tegen het gemak. Zodra inloggen met behulp van eHerkenning door ons wordt gebruikt zullen wij dit hier vermelden. *Let op u als klant dient zelf ook e-herkenning aan te schaffen om ons dan te kunnen machtigen. Contacten met instanties Bij het contact met verschillende instanties (SVB, DUO, pensioenfondsen, makelaars, banken etc.) wordt steeds vaker gevraagd of de klant zelf wil bevestigen of wij namens hem bellen of e-mailen. Dit in verband met aangescherpte privacy regels. Daarom bellen wij met instanties anders dan de belastingdienst alleen nog in het bijzijn van de klant of verzoeken wij u ons als cc toe te voegen, in een e-mail waarin u aangeeft dat wij namens u het contact voeren. Toezenden privacy gevoelige documenten Het toezenden van privacy gevoelige documenten doen wij via OneDrive Professional. In de OneDrive staan de gegevens versleuteld opgeslagen en heeft de gestuurde link maar een beperkte geldigheidsduur. Dit is met een bijlage bij een e-mail niet het geval. Het op eigen verzoek ontvangen en/of op eigen initiatief aan ons sturen van bijlagen in een e-mail bericht, is op eigen risico. Dit geldt zowel voor klanten als voor relaties van ons kantoor. Voor uw eigen privacy / veiligheid adviseren wij om privacy gevoelige bestanden via een vertrouwde Drive aan ons te sturen. Disclaimer berekening en adviezen Onze disclaimer berekening en adviezen leest u hier.
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Boekhoudernodig.nl | All Rights reserved | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Koekjes- en privacybeleid
Onze voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing Op onze dienstverlening zijn naast de op deze website staande voorwaarden, tevens de laatste gedeponeerde algemene voorwaarden van R. Boonstra Administraties van toepassing. Eerste afspraak Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismakingsgesprek of informatie verzoek, om te kijken wat wij voor u als (startende) ondernemer, vereniging, stichting of particulier kunnen betekenen. Hieraan zijn vaak geen kosten verbonden. Dit kan bij ons op kantoor, bij u thuis, telefonisch of via e-mail. Na het persoonlijk contact ontvangt u een offerte of een prijsopgave voor de door u gewenste dienstverlening. Dit kan zowel mondeling gebeuren als schriftelijk. Aan een gesprek bij u thuis buiten ons werkgebied kunnen kosten verbonden zijn. Verzetten / afzeggen afspraak Wilt u een afspraak verzetten / afzeggen? Dit is als u dit tijdig doet geen enkel probleem. Houdt er rekening mee dat bij afzeggingen binnen 24 voor de afspraak, kosten in rekening kunnen worden gebracht. Wij werken bij het doen van de aangifte en toeslagen meestal zonder DigiD. Wij werken met professionele software en zijn zodoende geen DigiD codes nodig voor ons contact met de belastingdienst (voor aanvragen toeslagen, IB- en btw-aangiftes). Voor overige wijzigingen en bij andere instanties is DigiD wel nodig om in uw omgeving in te loggen. Als burger is het in onze ogen onverstandig om uw DigiD code en machtigingen aan derden te geven. Zelf inloggen, met uw eigen DigiD, waarna wij de aanpassing / aanvraag doen, is wel mogelijk. Wij werken niet met machtigingen op ons eigen privé DigiD zoals door de overheid wordt voorgesteld, wij houden zakelijk en privé graag gescheiden. Helaas biedt de overheid op dit moment (nog) geen alternatief om zonder DigiD overal bij te komen als uw intermediair zonder machtiging vanuit uw eigen DigiD. Wij werken nog niet met eHerkenning. De komende jaren zal eHerkenning gebruikelijker worden zodat organisaties zaken voor klanten zonder DigiD kunnen inzien / regelen. Bijvoorbeeld om na machtiging* in te loggen in de nieuwe btw aangifte omgeving voor rechtspersonen. Voor eenmanszaken en ZZP’ers blijft nog steeds een machtiging via DigiD nodig op de privé DigiD van iemand van ons kantoor. Zoals hierboven aangegeven doen wij dit niet. Wij zijn nog aan het kijken of de extra kosten voor eHerkenning opwegen tegen het gemak. Zodra inloggen met behulp van eHerkenning door ons wordt gebruikt zullen wij dit hier vermelden. *Let op u als klant dient zelf ook e-herkenning aan te schaffen om ons dan te kunnen machtigen. Contacten met instanties Bij het contact met verschillende instanties (SVB, DUO, pensioenfondsen, makelaars, banken etc.) wordt steeds vaker gevraagd of de klant zelf wil bevestigen of wij namens hem bellen of e-mailen. Dit in verband met aangescherpte privacy regels. Daarom bellen wij met instanties anders dan de belastingdienst alleen nog in het bijzijn van de klant of verzoeken wij u ons als cc toe te voegen, in een e-mail waarin u aangeeft dat wij namens u het contact voeren. Toezenden privacy gevoelige documenten Het toezenden van privacy gevoelige documenten doen wij via OneDrive Professional. In de OneDrive staan de gegevens versleuteld opgeslagen en heeft de gestuurde link maar een beperkte geldigheidsduur. Dit is met een bijlage bij een e-mail niet het geval. Het op eigen verzoek ontvangen en/of op eigen initiatief aan ons sturen van bijlagen in een e-mail bericht, is op eigen risico. Dit geldt zowel voor klanten als voor relaties van ons kantoor. Voor uw eigen privacy / veiligheid adviseren wij om privacy gevoelige bestanden via een vertrouwde Drive aan ons te sturen. Disclaimer berekening en adviezen Onze disclaimer berekening en adviezen leest u hier.
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Boekhoudernodig.nl | All Rights reserved | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact | Koekjes- en privacybeleid