Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Onze voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing Op onze dienstverlening zijn naast de op deze website staande voorwaarden, tevens de laatste gedeponeerde algemene voorwaarden van Boekhoudernodig.nl / R. Boonstra Admi- nistraties van toepassing. Eerste afspraak Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismakingsgesprek of informatie verzoek, om te kijken wat wij voor u als (startende) ondernemer, vereniging, stichting of particulier kunnen betekenen. Hieraan zijn vaak geen kosten verbonden. Dit gebeurd voor (startende) onderne- mers bij ons persoonlijk op kantoor of voor particulieren telefonisch of per e-mail. Na het persoonlijk contact ontvangt u een offerte of een prijsopgave voor de door u gewenste dienstverlening. Aan mondeling gegeven tarieven zijn geen rechten te ontlenen. Verzetten / afzeggen afspraak Wilt u een afspraak verzetten / afzeggen? Dit is als u dit tijdig doet geen enkel probleem. Houd er rekening mee dat bij afzeggingen binnen 24 voor de afspraak, kosten in rekening kunnen worden gebracht. Wij werken bij het doen van de aangifte en toeslagen zonder DigiD Wij werken met professionele software en zijn zodoende geen DigiD codes nodig voor ons contact met de belastingdienst (voor aanvragen toeslagen, voorlopige aanslagen, IB- en btw-aangiftes). Voor overige wijzigingen en bij andere instanties (Belastingdienst, SVB, DUO, UWV, mijn.overheid, KvK etc.) is DigiD wel nodig om in uw omgeving in te loggen. Als burger is het in onze ogen onverstandig om uw DigiD code en machtigingen aan willekeu- rige derden te geven. Wij als kantoor zullen vertrouwelijk met uw DigiD gegevens omgaan. Door tweestapsverificatie is het noodzakelijk dat u altijd zelf bij het inloggen aanwezig bent. Het afgeven van uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord, aan ons kantoor, blijft wel op eigen risico. Wij werken niet met machtiging eHerkenning De komende jaren zal eHerkenning gebruikelijker worden voor rechtspersonen zoals de VOF, stichtingen en verenigingen. Voor particulieren, eenmanszaken en ZZP’ers blijft DigiD als inlogmethode beschikbaar. Wij als kantoor zouden eHerkenning moeten aanschaffen waarbij machtigingen mogelijk zijn. U als klant dient zelf ook altijd eHerkenning aan te schaf- fen om ons dan te kunnen machtigen. Wij hebben besloten dat het dan praktischer is om, samen met u, in te loggen via uw eigen eHerkenning. Om dan de gegevens op dat moment samen met u in te vullen of te bekijken. Zodat we ook weer persoonlijk contact hebben. Contacten met instanties Bij het contact met verschillende instanties (SVB, DUO, pensioenfondsen, makelaars, ban- ken etc.) wordt steeds vaker gevraagd of de klant zelf wil bevestigen of wij namens hem bellen of e-mailen. Dit in verband met aangescherpte privacy regels. Daarom bellen wij met instanties anders dan de belastingdienst alleen nog in het bijzijn van de klant of verzoeken wij u ons als cc toe te voegen, in een e-mail waarin u aangeeft dat wij namens u het contact voeren. Toezenden privacy gevoelige documenten Het toezenden van privacy gevoelige documenten doen wij via OneDrive Professional. In de OneDrive staan de gegevens versleuteld opgeslagen en heeft de gestuurde link maar een beperkte geldigheidsduur. Dit is met een bijlage bij een e-mail niet het geval. Het op eigen verzoek ontvangen en/of op eigen initiatief aan ons sturen van bijlagen in een e-mail bericht, is op eigen risico. Dit geldt zowel voor klanten als voor relaties van ons kantoor. Voor uw eigen privacy / veiligheid adviseren wij om privacy gevoelige bestanden via een vertrouwde Drive aan ons te sturen. Disclaimer berekening en adviezen Onze disclaimer berekening en adviezen leest u hier. Laatste gewijzigd 18 juli 2022
Boekhoudernodig.nl | All Rights reserved | Disclaimer | Algemene voorwaarden Contact | Koekjes- en privacybeleid
Onze voorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing Op onze dienstverlening zijn naast de op deze website staande voorwaarden, tevens de laatste gedeponeerde algemene voorwaarden van Boekhoudernodig.nl / R. Boonstra Administraties van toepassing. Eerste afspraak Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismakingsge- sprek of informatie verzoek, om te kijken wat wij voor u als (startende) ondernemer, vereniging, stichting of parti- culier kunnen betekenen. Hieraan zijn vaak geen kosten verbonden. Dit gebeurd voor (startende) ondernemers bij ons persoonlijk op kantoor of voor particulieren telefo- nisch of per e-mail. Na het persoonlijk contact ontvangt u een offerte of een prijsopgave voor de door u gewenste dienstverlening. Aan mondeling gegeven tarieven zijn geen rechten te ontlenen. Verzetten / afzeggen afspraak Wilt u een afspraak verzetten / afzeggen? Dit is als u dit tijdig doet geen enkel probleem. Houd er rekening mee dat bij afzeggingen binnen 24 voor de afspraak, kosten in rekening kunnen worden gebracht. Wij werken bij het doen van de aangifte en toeslagen zonder DigiD Wij werken met professionele software en zijn zodoende geen DigiD codes nodig voor ons contact met de belas- tingdienst (voor aanvragen toeslagen, voorlopige aanslagen, IB- en btw-aangiftes). Voor overige wijzigin- gen en bij andere instanties (Belastingdienst, SVB, DUO, UWV, mijn.overheid, KvK etc.) is DigiD wel nodig om in uw omgeving in te loggen. Als burger is het in onze ogen onverstandig om uw DigiD code en machtigingen aan willekeurige derden te geven. Wij als kantoor zullen ver- trouwelijk met uw DigiD gegevens omgaan. Door tweestapsverificatie is het noodzakelijk dat u altijd zelf bij het inloggen aanwezig bent. Het afgeven van uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord, aan ons kantoor, blijft wel op eigen risico. Wij werken niet met machtiging eHerkenning De komende jaren zal eHerkenning gebruikelijker wor- den voor rechtspersonen zoals de VOF, stichtingen en verenigingen. Voor particulieren, eenmanszaken en ZZP’ers blijft DigiD als inlogmethode beschikbaar. Wij als kantoor zouden eHerkenning moeten aanschaffen waar- bij machtigingen mogelijk zijn. U als klant dient zelf ook altijd eHerkenning aan te schaffen om ons dan te kunnen machtigen. Wij hebben besloten dat het dan praktischer is om, samen met u, in te loggen via uw eigen eHerken- ning. Om dan de gegevens op dat moment samen met u in te vullen of te bekijken. Zodat we ook weer persoonlijk contact hebben. Contacten met instanties Bij het contact met verschillende instanties (SVB, DUO, pensioenfondsen, makelaars, banken etc.) wordt steeds vaker gevraagd of de klant zelf wil bevestigen of wij namens hem bellen of e-mailen. Dit in verband met aan- gescherpte privacy regels. Daarom bellen wij met instanties anders dan de belastingdienst alleen nog in het bijzijn van de klant of verzoeken wij u ons als cc toe te voegen, in een e-mail waarin u aangeeft dat wij namens u het contact voeren. Toezenden privacy gevoelige documenten Het toezenden van privacy gevoelige documenten doen wij via OneDrive Professional. In de OneDrive staan de gegevens versleuteld opgeslagen en heeft de gestuurde link maar een beperkte geldigheidsduur. Dit is met een bijlage bij een e-mail niet het geval. Het op eigen ver- zoek ontvangen en/of op eigen initiatief aan ons sturen van bijlagen in een e-mail bericht, is op eigen risico. Dit geldt zowel voor klanten als voor relaties van ons kan- toor. Voor uw eigen privacy / veiligheid adviseren wij om privacy gevoelige bestanden via een vertrouwde Drive aan ons te sturen. Disclaimer berekening en adviezen Onze disclaimer berekening en adviezen leest u hier. Laatste gewijzigd 18 juli 2022
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Boekhoudernodig.nl | All Rights Reserved
Onze voorwaarden
Algemene voorwaarden van toe- passing Op onze dienstverlening zijn naast de op deze website staande voor- waarden, tevens de laatste gede- poneerde algemene voorwaarden van Boekhoudernodig.nl / R. Boonstra Administraties van toe- passing. Eerste afspraak Het eerste gesprek is een vrijblij- vende kennismakingsgesprek of informatie verzoek, om te kijken wat wij voor u als (startende) ondernemer, vereniging, stichting of particulier kunnen betekenen. Hieraan zijn vaak geen kosten ver- bonden. Dit gebeurd voor (star- tende) ondernemers bij ons persoonlijk op kantoor of voor par- ticulieren telefonisch of per e-mail. Na het persoonlijk contact ont- vangt u een offerte of een prijsop- gave voor de door u gewenste dienstverlening. Aan mondeling gegeven tarieven zijn geen rech- ten te ontlenen. Verzetten / afzeggen afspraak Wilt u een afspraak verzetten / afzeggen? Dit is als u dit tijdig doet geen enkel probleem. Houd er rekening mee dat bij afzeggin- gen binnen 24 voor de afspraak, kosten in rekening kunnen worden gebracht. Wij werken bij het doen van de aangifte en toeslagen zonder DigiD Wij werken met professionele soft- ware en zijn zodoende geen DigiD codes nodig voor ons contact met de belastingdienst (voor aanvra- gen toeslagen, voorlopige aansla- gen, IB- en btw-aangiftes). Voor overige wijzigingen en bij andere instanties (Belastingdienst, SVB, DUO, UWV, mijn.overheid, KvK etc.) is DigiD wel nodig om in uw omgeving in te loggen. Als burger is het in onze ogen onverstandig om uw DigiD code en machtigin- gen aan willekeurige derden te geven. Wij als kantoor zullen ver- trouwelijk met uw DigiD gegevens omgaan. Door tweestapsverificatie is het noodzakelijk dat u altijd zelf bij het inloggen aanwezig bent. Het afgeven van uw DigiD gebrui- kersnaam en wachtwoord, aan ons kantoor, blijft wel op eigen risico. Wij werken niet met machtiging eHerkenning De komende jaren zal eHerken- ning gebruikelijker worden voor rechtspersonen zoals de VOF, stichtingen en verenigingen. Voor particulieren, eenmanszaken en ZZP’ers blijft DigiD als inlogme- thode beschikbaar. Wij als kantoor zouden eHerkenning moeten aan- schaffen waarbij machtigingen mogelijk zijn. U als klant dient zelf ook altijd eHerkenning aan te schaffen om ons dan te kunnen machtigen. Wij hebben besloten dat het dan praktischer is om, samen met u, in te loggen via uw eigen eHerkenning. Om dan de gegevens op dat moment samen met u in te vullen of te bekijken. Zodat we ook weer persoonlijk contact hebben. Contacten met instanties Bij het contact met verschillende instanties (SVB, DUO, pensioen- fondsen, makelaars, banken etc.) wordt steeds vaker gevraagd of de klant zelf wil bevestigen of wij namens hem bellen of e-mailen. Dit in verband met aangescherpte privacy regels. Daarom bellen wij met instanties anders dan de belastingdienst alleen nog in het bijzijn van de klant of verzoeken wij u ons als cc toe te voegen, in een e-mail waarin u aangeeft dat wij namens u het contact voeren. Toezenden privacy gevoelige documenten Het toezenden van privacy gevoe- lige documenten doen wij via One- Drive Professional. In de OneDrive staan de gegevens versleuteld opgeslagen en heeft de gestuurde link maar een beperkte geldig- heidsduur. Dit is met een bijlage bij een e-mail niet het geval. Het op eigen verzoek ontvangen en/of op eigen initiatief aan ons sturen van bijlagen in een e-mail bericht, is op eigen risico. Dit geldt zowel voor klanten als voor relaties van ons kantoor. Voor uw eigen pri- vacy / veiligheid adviseren wij om privacy gevoelige bestanden via een vertrouwde Drive aan ons te sturen. Disclaimer berekening en advie- zen Onze disclaimer berekening en adviezen leest u hier. Laatste gewijzigd 18 juli 2022
Boekhouder nodig! 0513 -- 65 06 66
Boekhoudernodig.nl | All Rights Reserved