Veel mensen denken dat je met één opdrachtgever geen ondernemer kunt zijn. Is deze veronderstelling terecht?

Op de belastingdienst website* staan de volgende eisen voor het ondernemerschap:

  • Maakt u winst? (geen oogmerk op winst is geen onderneming) (ondernemersrisico)
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming? (gezagsverhouding)
  • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)? (ondernemersrisico, gezagsverhouding)
  • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? (ondernemersrisico)
  • Wie zijn uw opdrachtgevers? (gezagsverhouding)
  • Hoe maakt u uw onderneming bekend? (ondernemersrisico, gezagsverhouding)
  • Loopt u ondernemersrisico? (ondernemersrisico)
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming? (ondernemersrisico)

Belangrijk voor het feit of u wordt aangemerkt als ondernemer is dus niet altijd het aantal opdrachtgevers. De gezagsverhouding en ondernemersrisico spelen een rol zoals u bij alle punten ziet. Zijn deze laatste twee voldoende aanwezig dan kan het zelfs zijn dat u met één opdrachtgever wel degelijk zzp’er bent.

Gezagsverhouding ja/nee

Als een bouwvakker te horen krijgt welk soort steen hij moet gebruiken dan is er sprake van een specifieke aanwijzing hoe de opdracht moet worden uitgevoerd. Er is dan nog geen sprake van een gezagsverhouding.

Moet de bouwvakker elke ochtend om 8:00 op de werkplaats staan in kleding met het bedrijfslogo van de “opdrachtgever” en zich eerst bij de “opdrachtgever” melden, en mag hij alleen met toestemming vrij nemen dan gaat het om algemene aanwijzingsbevoegdheid en is er een normale gezagsverhouding tussen een werkgever en een werknemer.

Ondernemersrisico

Hoe meer opdrachtgevers hoe eerder zal worden aangenomen dat er geen gezagsverhouding is. Maar ook belangrijk is uw presentatie naar de buitenwereld toe en het ondernemersrisico dat u loopt. De reclame die u maakt, professioneel briefpapier en een visitekaartje zijn aanwijzingen dat u ondernemer bent. Ook een zakelijke bankrekening is een aanwijzing evenals het gebruik van eigen aangeschaft gereedschap en overige bedrijfsmiddelen.

*bron: versie website belastingdienst d.d. 26 mei 2015 kijk voor de meest actuele informatie op deze website.