Heerenveen, 1 februari 2017

Wij hebben de SBA 2016/2017 aangevraagd voor onze klanten. Als het goed is ontvangt u als klant van ons kantoor binnenkort één of meerdere brieven van Logius. Hierin wordt aangegeven dat wij als kantoor de machtiging Serviceberichten Aanslagen hebben aangevraagd, kort weg SBA, dan klopt dit. Heeft u hier bezwaar tegen neem dan contact op met ons.