Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen van particulieren (die voor ondernemers ook interessant zijn).

Ik heb meerdere inkomsten bronnen, wordt overal juist ingehouden?

Bij meerdere inkomsten bij meerder instanties / werkgevers kan het lonen om te kijken of u niet ergens te veel loonheffing betaald. Omdat u bij maar één werkgever of uitkering uw heffingskorting mag toepassen kan het zijn dat bij uw andere inkomsten te veel belasting wordt geheven. Ook al zegt de belastingdienst dat u geen aangifte plicht heeft, dan kan het zijn dat u nog een bedrag terug kunt ontvangen van de fiscus. Vaak als er te weinig wordt ingehouden is er al een aangifteplicht door de belastingdienst opgelegd.

Een voorlopige aanslag / teruggave wat is hier het nut van?

Heeft u na het insturen van de aangifte een hoge aanslag of teruggave? Of verwacht u een grote wijziging in de te betalen belasting gedurende het jaar? Dan kan het verstandig zijn om een voorlopige aanslag te overwegen. U wordt dan niet achteraf met een hoog bedrag geconfronteerd. U betaalt het dan alvast in maandelijkse termijnen (als u geen gebruik maakt van de geboden korting bij in één keer betalen). Daarnaast weet u zo beter wat u maandelijks echt te besteden heeft. Als u terug kunt krijgen dan heeft u het maandelijks alvast financieel iets ruimer. Na het insturen van de aangifte ontvangt u de definitieve aanslag waarmee de eerdere voorlopige aanslag wordt verrekend. Het is wel zaak om bij wijzigingen of bij een te hoge of te lage door de belastingdienst berekende voorlopige aanslag het tijdig aan te passen. Als u veel belasting moet betalen en u uw aangifte later instuurt dan 1 mei dan betaald u geen heffingsrente over het al betaalde bedrag (dd 29 juli 2019).

Inkomstendaling of stijging voor de toeslagen wordt dit automatisch aangepast?

Een herrekening volgt pas na de definitieve aanslag. Bij inkomens wisselingen gedurende het jaar gebeurd er niets door de belastingdienst. Als u niet zelf aanvraagt (bij een inkomens daling) dan loopt u toeslagen mis. Bij een stijging van inkomen moet u een groot bedrag ineens terug betalen. Bij grote inkomensdalingen of -stijgingen kunt u het beste gelijk de verwachte inkomsten aanpassen. Denk bij een scheiding wel om de partneralimentatie die als inkomsten worden meegerekend.

Aow en één of meerdere kleine pensioenen dan hoef ik toch geen aangifte te doen?

Bij een AOW-uitkering en één of meerdere kleine pensioenen, heeft u vaak geen aangifte verplichting. Het is wel aan te raden om te kijken of u van de betaalde loonheffing bij de pensioenen nog iets terug kunt ontvangen. Ook kunnen uw aftrekposten (zorg, giften) hoger (dan andere jaren) zijn, wat mogelijk tot een (hogere) teruggave kan leiden. Wij kijken dit graag voor u na, zelfs tot vijf jaar terug. Blijkt er niets terug te ontvangen dan sturen wij de aangifte(s) niet in en betaald u niets. Kunt u wel geld terug ontvangen, dan spreken wij een individueel tarief met u af om deze aangifte(s) voor u te verzorgen.

Toeslagen terugbetalen bij een éénmalige uitkering, is daar wat aan te doen?

Eenmalige uitkeringen kunnen er soms voor zorgen dat het u meer zou kosten aan terug te betalen toeslagen dan de uitkering oplevert. Dit is heel vervelend, daarom zijn er regelingen voor deze situaties. Bijvoorbeeld dat éénmalige kleine pensioenuitkeringen als extra inkomen niet mee telt voor de huurtoeslag mits dit tijdig aan de belastingdienst wordt doorgegeven. Het zou zonde zijn om door een éénmalige uitkering meer toeslag terug te betalen dan nodig is. Mogelijk is er ook te veel loonheffing ingehouden over deze kleine uitkering, welke u terug kunt vragen (dit kan tot vijf jaar terug). Regelgeving kan wijzigen, raadpleeg ons voor het insturen van uw aangifte, bij een éénmalige uitkering, om niet te veel belasting en toeslagen te betalen.

Een kleine bijverdienste of inkomen uit box 3 vermogen, dan ben ik toch geen ondernemer?

We kennen twee typen ondernemerschap in Nederland. De eerste is ondernemer voor de Inkomsten Belasting (IB). Vaak is het duidelijk wanneer u ondernemer bent voor de IB. U maakt reclame, doet investeringen, maakt voldoende uren met voldoende opdrachtgevers zonder een gezagsverhouding en het doel is duidelijk een inkomen uit uw onderneming halen.

Er zijn ook situaties dat het niet zo duidelijk is. Dit is vaak bij incidentele bijverdiensten als freelancer. U bent dan geen ondernemer voor de IB, hierdoor kunt u geen gebruik maken van enkele ondernemersfaciliteiten starter-, zelfstandigen-, ondernemers- , investeringsaftrek en willekeurig afschrijven. Uw inkomsten zijn dan overige inkomsten.

Inkomen uit box 3 vermogen (vermogensrendementsheffing) bijvoorbeeld de verhuur van één of meerdere beleggingsobjecten, op niet commerciële basis biedt ook geen recht ondernemersfaciliteiten.

Als tweede kan iemand ondernemer zijn voor de omzetbelasting (BTW). Over uw inkomsten dient u dan btw aangifte te doen, tenzij uw geleverde dienst of goed is vrijgesteld van btw. Btw over uw kosten (de voorbelasting) mag u hiervan aftrekken. Mogelijk komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). Wij geven u graag advies om uw belasting over uw bijverdiensten / box 3 inkomen goed te regelen om zo verrassingen later te voorkomen.

Ik verhuur mijn eigen woning, moet ik belasting over deze inkomsten betalen?

De verhuur van uw eigen woning kan ook in box 1 belast zijn als inkomsten. Laat u bij de verhuur van uw eigen woning(en) goed voorlichten over de fiscale consequenties en denk ook aan uw hypotheek- / huurvoorwaarden of deze tijdelijke (onder)verhuur toestaan.

Kleineondernemingsregeling (KOR) kan ik hier gebruik van maken?

Als u btw aangifte moet doen bij overige inkomsten of box 3 inkomsten, dan zou u onder de Kleineondernemingsregeling (KOR) kunnen vallen. Dit kan als u vanaf 2020 minder dan € 20.000 omzet exclusief btw heeft. Hier zitten net als voor gewone kleine ondernemers, die hier gebruik van willen maken voor- en nadelen aan. Wilt u gebruik maken van de KOR laat u goed voorlichten over deze voor- en nadelen.

Als ik later dan 1 mei wil insturen kan ik heffingsrente voorkomen?

Ja dat kan. U kunt zelf, of wij kunnen voor u, een voorlopige aanslag aanvragen. Deze aanslag dient u dan wel binnen een aantal weken te betalen. Over deze voorlopige aanslag, die verrekend wordt met de definitieve aanslag hoeft dan geen heffingsrente betaald te worden. De heffingsrente bedraagt op dit moment 4% en deze begint te lopen als de aanslag na 1 juli wordt opgelegd.