Nieuws

Koekje bij de koffie?

Wij hebben onlangs besloten om geen analytische cookies meer te plaatsen op boekhoudernodig.nl die uw gebruik monitoren.

Daarom vermelden wij ook geen waarschuwing op onze website over cookies, aan de onderkant van de website staat een […]

Handhaving DBA verder uitgesteld tot 1 januari 2020

Update Heerenveen, 12 februari 2017

De handhaving DBA is wederom uitgesteld tot 1 januari 2020. Let op de handhaving dus niet de DBA is uitgesteld dus u dient weldegelijk in het bezit te zijn van een […]

R. Boonstra Administraties / Boekhoudernodig.nl heeft een nieuw KvK-nummer

 

Per 1 januari 2018 heeft R. Boonstra Administraties / Boekhoudernodig.nl een nieuw KvK-nummer.

Het KvK-nummer tot 1 januari 2018 was 01114012

Ons nieuwe KvK-nummer is 70490996. Onze handelsnamen en overige gegevens blijven gelijk.

Ook aan onze dienstverlening zal […]

Brieven Logius bevatten verkeerd adres

Heerenveen, 27 februari 2017

Beste klant,

De brieven voor de Serviceberichten Aanslagen (SBA) die u heeft ontvangen bevatten het verkeerde kantooradres.

Dit is het gevolg van het feit dat de organisatie verantwoordelijk voor de afhandeling maar twee keer per jaar […]

Brieven van Logius ontvangen? Wij hebben de SBA 2016/2017 aangevraagd voor onze klanten

Heerenveen, 1 februari 2017

Wij hebben de SBA 2016/2017 aangevraagd voor onze klanten. Als het goed is ontvangt u als klant van ons kantoor binnenkort één of meerdere brieven van Logius. Hierin wordt aangegeven dat wij als kantoor de machtiging […]

Is de modelovereenkomst verplicht voor een zzp’er

Heerenveen, 13 december 2016

De laatste tijd is er veel te doen om de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). De staatsecretaris heeft beloofd dat er geen aanslagen en boetes worden opgelegd (mits u te goeder trouw […]

Ingesproken Voicemail de afgelopen weken

Heerenveen 18 november 2016

Geachte klanten,

Bij de verhuizing van R. Boonstra Administraties heeft onze telecom aanbieder de standaard voicemail geactiveerd.

Normaal zou uw voicemail gewoon op onze telefoon worden opgeslagen.

Dit is blijkbaar sinds onze verhuizing op 24 oktober jl., zonder […]

R. Boonstra Administraties is verhuisd

Heerenveen 25 oktober 2016

R. Boonstra Administraties / Boekhoudernodig.nl is verhuisd naar Businesspark Friesland-West 35 in Heerenveen

Per vandaag is ons kantoor officieel gevestigd op Businesspark Friesland-West 35 in Heerenveen. Particulieren en ondernemers (ook zzp’ers) kunnen op afspraak op het nieuwe […]

Opheffing b.g.g. nummer R. Boonstra Administraties

Het b.g.g. nummer van ons kantoor wordt nog maar weinig gebruikt daarom is besloten dit nummer op te heffen. Mocht u het b.g.g. nummer nog in uw telefoon hebben staan, verwijder dit of vervang het […]

R. Boonstra Administraties is per 1 november 2016 verhuisd

Na iets minder dan drie jaar gevestigd te zijn geweest op De Kuinder 4a is ons kantoor per 1 november 2016 verhuisd. Het nieuwe bezoekadres is Businesspark Friesland-West 35 in Heerenveen.

Hieronder ziet u een impressie van […]

Let op valse e-mails in omloop uitnaam van belastingdienst

Valse e-mail (phishing) in omloop over belastingteruggave
10-02-2017
Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp ‘Belastingteruggave’ en vraagt u op een link van DigiD te klikken om de teruggaaf te krijgen. […]

Let op valse e-mails in omloop belastingdienst

De belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails met als onderwerp ‘Opgelegde administratieve sanctie’

Er zou een bedrag moeten worden overgemaakt naar een bankrekeningnummer tnv BTW2015 onder vermelding van een betalingskenmerk.

De e-mail dreigt met hoge incassokosten.

!!Open de e-mail […]