Heerenveen, 13 december 2016

De laatste tijd is er veel te doen om de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). De staatsecretaris heeft beloofd dat er geen aanslagen en boetes worden opgelegd (mits u te goeder trouw bent). De overgangsperiode is voorlopig verlengd tot eind 2017. Dit betekend niet dat u nu zonder modelovereenkomst kunt als deze op u van toepassing is. Onderstaande wat wij schreven op 16 mei 2016 is nog steeds van toepassing.  Twijfelt u of uw opdrachtgever eraan of u zzp’er bent? Maak dan een modelovereenkomst en breng de werkwijze in overeenstemming met de modelovereenkomst. De uitkomst is dan wel onzeker bij beoordeling. Te onzeker? Kijk dan naar andere mogelijkheden om toch van iemands diensten gebruik te maken zonder de modelovereenkomst. De komende tijd zal er gekeken worden naar de regeling of deze verdere aanpassing behoeven.

Heerenveen, 16 mei 2016

Per 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de modelovereenkomsten.

Is een modelovereenkomst verplicht voor een zzp’er?

Het antwoord op deze vraag is kort maar krachtig: NEE.

Wanneer er geen twijfel is over uw fiscaal ondernemerschap dan biedt de modelovereenkomst nauwelijks voordeel.

Als u gemakkelijk kwalificeert voor fiscaal ondernemerschap dan kunt u uzelf dus veel administratief werk besparen.

Twijfelt u of u wel of niet aan de voorwaarden van fiscaal ondernemerschap voldoet, raadpleeg dan een adviseur.

U kunt natuurlijk ook het internet gebruiken om informatie te zoeken waaraan u moet voldoen voor fiscaal ondernemerschap.

Heeft u na onderzoek een modelovereenkomst nodig kijk hiervoor dan op de website van de belastingdienst of raadpleeg wederom een adviseur om dit voor u in orde te maken.