Update Heerenveen, 12 februari 2017

De handhaving DBA is wederom uitgesteld tot 1 januari 2020. Let op de handhaving dus niet de DBA is uitgesteld dus u dient weldegelijk in het bezit te zijn van een DBA overeenkomst als zzp-er en opdrachtgever. Bij vermoeden van fraude wordt weldegelijk gehandhaafd.

Update Heerenveen, 6 november 2017

Het nieuwe kabinet is voornemens de wet DBA anders vorm te geven. Blijft onverlet dat het aan te raden is toch gewoon bij controle een overeenkomst te kunnen overleggen. Want zoals eerder gesteld de handhaving is uitgesteld niet de DBA zelf. Iedere ondernemer is anders daarom is het raadzaam om contact op te nemen met een administratiekantoor om u goed te laten voorlichten.

Heerenveen, 6 juni 2017

Er is bij veel ondernemers onduidelijkheid over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). U leest het goed de handhaving, dus niet de Wet DBA zelf, is uitgesteld.  U doet er verstandig aan om een (model)overeenkomst bij controle te kunnen overleggen, indien u en/of uw opdrachtgever tot de conclusie komen dat een (model)overeenkomst nodig is, dit is namelijk niet altijd het geval.

De Belastingdienst handhaaft alleen bij opzettelijk misbruik. Wanneer u kwaadwillend bent in de ogen van de belastingdienst zit hem in het feit of u schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voort bestaan terwijl u weet of had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking met alle gevolgen voor u en uw opdrachtgever van dien.

Twijfelt u of u een overeenkomst nodig hebt? Kijk op de belastingdienst website of neem contact met ons als adviseur op om te kijken of u een overeenkomst nodig bent om zo problemen later te voorkomen.