Sommige verstrekte informatie op deze website kan ontleend zijn aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Wij doen onze uiterste best om de website vrij te houden van virussen en andere schadelijke componenten. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat de website hier vrij van is, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat door eventuele virussen en andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze eventuele bedreigingen onschadelijk te maken.

Eventuele andere websites en/of bedrijfsgegevens die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker en zijn geen aanbod. Deze sites en/of informatie worden niet door ons onderhouden en zijn dan ook niet gecontroleerd of goedgekeurd door ons. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garanderen niet dat zij vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De gebruiker van de website dient zelf voldoende maatregelen te treffen om deze bedreigingen onschadelijk te maken.

Het is verboden het materiaal op deze site of een bewerking daarvan te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website.

Onze disclaimer berekeningen en adviezen leest u hier

Ons koekjes- en privacybeleid