Er zijn geen rechten aan gegeven berekeningen te ontlenen

Wij proberen de aangiftes en berekeningen toeslagen zo zorgvuldig als mogelijk in te vullen op basis van de door u verstrekte gegevens in onze software. Echter kunnen er gedurende het proces onvolkomenheden insluipen. Aan gegeven berekeningen (schriftelijk/mondeling) kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is op basis van acceptatie, van de door u doorgegeven gegevens, door de belastingdienst. Dit komt omdat de software een foute berekening kan bevatten ten tijde van de berekening en/of er later soms gegevens blijken te zijn die de berekening veranderen die ons of u als klant niet bekend waren. Ook wij kunnen ondanks betrachte zorgvuldigheid een typefout maken (niets menselijks is ons vreemd).

U ontdekt een type-fout in een door jullie gestuurde kopie

Ontdekt u een onvolkomenheid in de door ons gestuurde kopie neem dan zo spoedig als mogelijk contact met ons op zodat wij deze kunnen herstellen.

Als u meer moet betalen dan berekend

Is het een paar euro dan zijn dit meestal afrondingsverschillen en/of te betalen heffingsrente. Bij grotere afwijkingen neem dan contact met ons op, wij zoeken dan uit waar het verschil in zit. Heeft de belastingdienst schriftelijk aantoonbaar verkeerde gegevens dan maken wij voor u bezwaar. Bij een typefout of (eerder) foute berekening door het software systeem veranderd er niets aan het terug te betalen bedrag. Als de berekening wel gelijk goed was geweest had u wel eerder geweten dat er een hogere aanslag aan zat te komen.

Wij vinden als dit gebeurd dit vervelend, maar wij maken deze mogelijke (type)fouten niet met opzet. Het is verstandig om ontvangen toeslagen voorschotten niet gelijk op te maken of de doorgegeven potentiële inkomsten belasting teruggave gelijk te besteden, voordat de definitieve berekening bekend is. Het betreft zonder de definitieve aanslag altijd een voorlopige berekening op basis van de op dat moment door ons ingevoerde gegevens die u ons heeft verstrekt en geen vaststaand recht.

Adviezen altijd op basis van huidige regelgeving

Onze adviezen zijn altijd op basis van de door u verstrekte gegevens en de dan geldende regelgeving. Gegeven adviezen kunnen door wijzigende regelgeving op termijn anders uitpakken dan verwacht.