Heerenveen, 13 december 2016

De laatste tijd is er veel te doen om de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). De staatsecretaris heeft beloofd dat er geen aanslagen en boetes worden opgelegd (mits u te goeder trouw […]