Particulier

Let op valse e-mails in omloop belastingdienst

De belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails met als onderwerp ‘Opgelegde administratieve sanctie’

Er zou een bedrag moeten worden overgemaakt naar een bankrekeningnummer tnv BTW2015 onder vermelding van een betalingskenmerk.

De e-mail dreigt met hoge incassokosten.

!!Open de e-mail […]

Nieuws particuliere aangifte

22 maart 2016

U heeft dit jaar niet tot 1 april om aangifte te doen maar tot 1 mei 2016. Wij als kantoor kunnen door uitstel aan te vragen deze termijn nog verlengen tot 1 mei […]

Digitale berichtenbox MijnOverheid

Heerenveen 7 december 2015 (bijgewerkt 22 maart 2016)

Berichten van diverse overheidsinstanties zullen steeds meer komen in de digitale berichtenbox op mijn.overheid.nl en niet meer via de post. Vaarwel blauwe envelop.

Wij als belastingconsulent kunnen de digitaal gestuurde […]

Afschaffen ouderentoeslag

De extra verhoging van het heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt per 1 januari 2016. Dit is alleen van toepassing voor u als u in 2015 ouderentoeslag kreeg. Kijk op de belastingdienst website voor meer informatie. […]